Checklisty

 • Zvýšení informovanosti a urychlení práce.
 • Komunikace a reporting efektivně, jednoduše v reálném čase v definovaných formátech.
 • Zvýšení spokojenosti klientů – (řešení mimořádných událostí).
 • Zpřehlednění výstupů.
 • Nižší chybovost.
 • Dohledatelná odpovědnost.
 • Unifikované výstupy od všech BA (bezpečnostních agentur).
 • Trackovatelnost realizovaných aktivit (workflow).
detail4.png
 • Založení objektu

  šipka
 • Vytvoření checklistu

  šipka
 • Definování atributů pro sběr dat

  šipka
 • On - line statistiky

  šipka
 • Jednoduché, přehledné a on-line. Takovéto dynamické formuláře jsou přístupné pro každého klienta. Nezbytná sw podpora systému řízení je nutnou podmínkou pro kvalitativní i kvantitativní měření parametrů, a tedy i přínosů nového systému řízení v společnosti.


  Snímek obrazovky 2022-09-14 v 14.09.38.png
  Kreativní vouchery HEDURIO s.r.o.